Polityka prywatności

OSTATNIA AKTUALIZACJA - 18 maja 2023.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE, PRZEGLĄD
DANE OSOBOWE
INFORMACJE NIEOSOBOWE
PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE
ADRESY IP
SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE I NARZĘDZIA INTERAKTYWNE
WYKORZYSTANIE TWOICH ZDJĘĆ NA INSTAGRAMIE
STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH
REKLAMODAWCY BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI
BEZPIECZEŃSTWO
WYBÓR
DOSTĘP
PRZECHOWYWANIE
KORZYSTANIE Z WITRYNY PRZEZ DZIECI
AKTUALIZACJA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
KONTAKT Z NAMI
OFICJALNI DEALERZY
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
POWIADOMIENIE WŁAŚCICIELA DANYCH OSOBOWYCH, SKŁAD, TREŚĆ I CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH, OSOBY, KTÓRYM DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE, PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 WPROWADZENIE, PRZEGLĄD

Polityka poufności i ochrony danych osobowych (informacja)
Firma Axent stworzyła niniejszą politykę prywatności, aby poinformować Cię o tym, jak zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje.
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do informacji zebranych za pośrednictwem tej strony internetowej lub innej strony mobilnej, aplikacji, widżetów i innych narzędzi interaktywnych, które posiadają link do niniejszej polityki prywatności ("Strona").
Wyjątkiem są informacje zebrane przez Axent, jak opisano poniżej, za pomocą innych środków, takich jak offline.
Axent zapewnia autoryzowanym dealerom (zwanym dalej "Autoryzowanym Dealerem" lub "Dealerem Axent") możliwość zamawiania produktów. Autoryzowany Dealer nie jest pracownikiem VIVAT TRADING Sp. z o.o. (VIVAT TRADING  Sp. z o.o. jest oficjalnym dystrybutorem produktów marki Axent w Polsce). Dlatego też Axent nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji przez Autoryzowanych Dealerów, w tym dla ich celów marketingowych. W przypadku przekazania informacji Autoryzowanemu Dealerowi za pośrednictwem Strony, Axent będzie miała do nich dostęp i będzie je przetwarzać zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Autoryzowani Dealerzy mogą przekazywać Axent informacje o użytkowniku, w którym to przypadku Axent, po uzyskaniu dostępu do takich informacji, będzie je przetwarzać zgodnie z niniejszą polityką.

INFORMACJE OSOBISTE
Gromadzenie informacji osobistych.

«Dane Osobowe» oznaczają informacje, które mogą Państwa zidentyfikować, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy (w tym adres rozliczeniowy i adres dostawy), numer telefonu, adres e-mail oraz nazwa użytkownika. Otrzymujemy od Państwa Dane osobowe, gdy zdecydują się Państwo na udział w naszych ofertach i programach lub bezpośrednio dostarczą nam informacje podczas wypełniania różnych formularzy, uczestniczenia w działaniach interaktywnych lub kontaktowania się z nami w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem Strony.

Wykorzystanie Danych Osobowych.
Możemy wykorzystywać Dane Osobowe:
- w celu, w którym świadomie je podaliście, w tym między innymi, aby umożliwić nam udzielenie odpowiedzi na Wasze pytania i spełnienie Waszych żądań;
- aby wysyłać Państwu informacje dotyczące Państwa relacji i interakcji z nami;
- aby poinformować Cię o produktach, usługach, programach i ofertach, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące, za pośrednictwem poczty elektronicznej, tekstu, telefonu lub poczty;
- aby spersonalizować Twoje doświadczenia z nami, w tym prezentację produktów lub ofert przedstawionych Tobie;
- aby pomóc Ci znaleźć Autoryzowanych Dealerów i ułatwić działalność Autoryzowanego Dealera;
- dla naszych wewnętrznych celów biznesowych, takich jak analiza danych, audyt, rozwój nowych produktów, ulepszanie naszej strony internetowej, ulepszanie naszych usług, identyfikowanie trendów użytkowania i określanie skuteczności naszych promocji;
- aby umożliwić Państwu udział i administrowanie loteriami, promocjami i podobnymi programami (niektóre z tych działań mają dodatkowe zasady, które mogą zawierać dodatkowe informacje o tym, jak wykorzystujemy i ujawniamy Państwa Dane Osobowe, dlatego zachęcamy do dokładnego zapoznania się z tymi informacjami);
- w celu realizacji Państwa zamówienia lub świadczenia Państwu usług w jakikolwiek inny sposób.

Rozpowszechnianie danych osobowych.
Możemy ujawnić Państwa dane osobowe do:
- podmiotów stowarzyszonych, tj. osób reprezentujących Axent, ale nie w celu ich marketingu bezpośredniego. W tym przypadku VIVAT TRADING LLC jest administratorem danych i stroną odpowiedzialną za udostępnione dane osobowe;
- strony trzecie - dostawcy usług, którzy świadczą usługi dla Axent, takie jak hosting strony internetowej, analiza danych, realizacja zamówień, infrastruktura, usługi informatyczne, obsługa klienta, audyt i inne podobne usługi. (Te strony trzecie otrzymają lub będą miały dostęp do Państwa danych osobowych w celu świadczenia tych usług dla nas lub w naszym imieniu);
- Autoryzowanym dealerom, w zakresie niezbędnym do tego, aby mogli się z Tobą skontaktować, zrealizować Twoje zamówienie lub zapewnić Ci usługę;
- Osobom trzecim w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, alienacji, cesji, przeniesienia lub innego rozdysponowania całości lub części naszej działalności lub aktywów (w tym w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnym), a także gdy uznamy to za konieczne lub właściwe: (a) w celu przestrzegania obowiązującego prawa, w tym prawa poza krajem zamieszkania; (b) w postępowaniu prawnym, jeśli jest to konieczne; (c) w celu odpowiedzi na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych poza krajem zamieszkania; (d) w celu egzekwowania naszych warunków handlowych; (e) w celu ochrony naszej działalności lub interesów naszych podmiotów stowarzyszonych; (f) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności Axent, Państwa lub któregokolwiek z podmiotów stowarzyszonych (g) w celu egzekwowania ochrony prawnej lub ograniczeń dotyczących.

INFORMACJI NIEOSOBISTYCH
Gromadzenie informacji nieosobowych.

«Informacje nieosobowe» o wszelkie informacje, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika, np:
- informacje o przeglądarce
- informacje zebrane za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii
- dane demograficzne i inne informacje dostarczone przez Ciebie lub naszych Autoryzowanych Dealerów
- informacje mieszane.

My i strony trzecie, które świadczą dla nas usługi, możemy gromadzić informacje nieosobowe na różne sposoby. Na przykład:
- gromadzimy informacje takie jak typ komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz typ i wersja przeglądarki internetowej;
- zbieramy informacje demograficzne, takie jak lokalizacja, wykształcenie, zawód, wiek, płeć i inne informacje, takie jak hobby i specjalne zainteresowania, gdy użytkownik dobrowolnie dostarczy nam te informacje. O ile informacje te nie są połączone z danymi osobowymi, nie pozwalają nam na identyfikację użytkownika ani nikogo innego.

Anonimizacja informacji.
Możemy anonimizować dane osobowe, aby zanonimizowane informacje nie identyfikowały Ciebie ani nikogo innego, na przykład wykorzystując dane osobowe do obliczenia odsetka naszych klientów, którzy mieszkają w określonym obszarze. W niektórych przypadkach możemy łączyć informacje nieosobowe z danymi osobowymi (na przykład łącząc Twoje imię z Twoją lokalizacją geograficzną). Jeśli połączymy informacje nieosobowe z danymi osobowymi, będziemy traktować połączone informacje jako dane osobowe tak długo, jak długo dokonywane jest połączenie.

Wykorzystanie i udostępnianie informacji nieosobowych.
Ponieważ informacje nieosobowe nie identyfikują użytkownika, możemy je gromadzić, wykorzystywać i ujawniać w dowolnym celu.

PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE

Pliki cookie: My i nasi zewnętrzni dostawcy usług mogą używać plików cookie na stronie internetowej. Pliki cookie umożliwiają serwerowi internetowemu przesyłanie danych do komputera w celu ich zapisania i innych celów. Używamy plików cookie i innych technologii, aby, między innymi, lepiej służyć Państwu w oparciu o otrzymane informacje oraz ułatwić Państwu stały dostęp i korzystanie z Witryny.
Jeśli nie chcesz, aby informacje były gromadzone za pomocą plików cookie, większość przeglądarek ma prostą procedurę, która pozwala odmówić użycia plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o ciasteczkach, należy odwiedzić stronę internetową prowadzoną przez osobę niezwiązaną z Axent http://www.allaboutcookies.org/.
Lokalne Obiekty Magazynowe: My i nasi dostawcy usług zewnętrznych mogą w pewnych sytuacjach korzystać z obiektów pamięci lokalnej Flash ("Flash LSO"), w tym w celu rozpoznania Państwa i zapamiętania, co znajduje się w Państwa koszyku. Flash LSO różnią się od plików cookie pod względem ilości i rodzaju przechowywanych danych. Ponadto nie można kontrolować, usuwać ani wyłączać akceptacji Flash LSO z poziomu przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat Flash LSO i dowiedzieć się, jak nimi zarządzać, kliknij stronę wsparcia dla Flash Player i wybierz panel Ogólne ustawienia przechowywania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Aby teraz wyświetlić Flash LSO na swoim komputerze, przejdź do panelu Ustawienia przechowywania i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyświetlić lub, jeśli chcesz, usunąć konkretne Flash LSO.
Znaczniki pikselowe i inne technologie: GIF-y to maleńkie grafiki z unikalnym identyfikatorem, które są podobne w funkcji do plików cookie. Jednak w przeciwieństwie do plików cookie, które są przechowywane na dysku twardym komputera, GIF-y są osadzone na stronach witryny. Możemy używać GIF-ów (znanych również jako web beacons, web bugs lub pixel tags) w Witrynie, aby, między innymi, śledzić aktywność osób odwiedzających naszą witrynę, zbierać dane statystyczne dotyczące użytkowania witryny i współczynnika odpowiedzi. My oraz nasi zewnętrzni dostawcy usług mogą również wykorzystywać GIF-y w wiadomościach e-mail w formacie HTML, aby pomóc nam śledzić wiadomości e-mail, określić sukces naszych kampanii marketingowych oraz ustalić, kiedy nasze wiadomości e-mail są oglądane lub przekazywane dalej.
Analityka strony internetowej: Axent może współpracować z zewnętrznymi dostawcami usług, którzy wykorzystują technologie opisane w tej sekcji do prowadzenia analityki internetowej, aby pomóc nam śledzić i zrozumieć, jak odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Na przykład, korzystamy z usług Google Analytics, dostawcy usług analityki internetowej, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową w oparciu o doświadczenia użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z polityką prywatności Google Analytics lub zrezygnować z tego narzędzia, należy skontaktować się z ich centrum prywatności.
Widżety, aplikacje i podobne technologie: Jeśli zdecydują się Państwo na korzystanie z technologii wspieranej przez nas (takiej jak widget), Dane Osobowe lub inne informacje udostępnione za pośrednictwem takiej technologii mogą stać się publicznie dostępne, na przykład za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz innych stron internetowych i platform, na których korzystają Państwo z takiej technologii. Ponadto, niektóre technologie mogą mieć zdolność do "wirusowego" rozprzestrzeniania się w innych miejscach (na przykład, jeden z Państwa przyjaciół lub klientów mógł stworzyć widget zawierający Państwa informacje dla swojego bloga). Axent nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Informacji osobistych i/lub innych informacji, które są publicznie dostępne.

ADRESY IP;

Jak zbieramy adresy IP

Twój adres IP to numer, który jest automatycznie przypisywany do komputera, z którego korzystasz przez dostawcę usług internetowych. Adres IP można zidentyfikować i będzie on automatycznie rejestrowany w plikach dziennika naszego serwera za każdym razem, gdy użytkownik odwiedzi stronę, wraz z czasem wizyty i stroną, która została odwiedzona. Zbieranie adresów IP jest standardową praktyką w Internecie i jest wykonywane automatycznie przez wiele stron internetowych.

Jak wykorzystujemy i ujawniamy adresy IP;

Możemy wykorzystywać adresy IP do celów takich jak obliczanie poziomu korzystania ze Strony, co pomaga nam diagnozować problemy z serwerem, wykrywać oszustwa i administrować Stroną. Możemy również wykorzystywać i ujawniać adresy IP do wszystkich celów, dla których wykorzystujemy i ujawniamy Dane Osobowe. Należy pamiętać, że traktujemy adresy IP, pliki dziennika serwera i powiązane informacje jako Informacje nieosobowe, chyba że jesteśmy zobowiązani do traktowania ich inaczej na mocy obowiązującego prawa.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I NARZĘDZIA INTERAKTYWNE

Niektóre funkcje na naszej stronie mogą dać Państwu możliwość interakcji z nami i innymi osobami. Mogą one obejmować blogi, tablice ogłoszeń, wyróżnione posty, funkcje czatu oraz tworzenie wspólnych profili. Korzystając z tych funkcji, należy mieć świadomość, że wszelkie podane przez użytkownika informacje, w tym imię i nazwisko, lokalizacja i adres e-mail, mogą być publicznie dostępne dla innych. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne informacje podawane przez użytkownika za pośrednictwem tych interaktywnych elementów i odradzamy ujawnianie jakichkolwiek informacji wrażliwych (takich jak informacje o zdrowiu lub karcie kredytowej) za pośrednictwem tych funkcji. Jeśli korzystasz z tych funkcji, Twoje Dane Osobowe mogą pozostać na Stronie nawet po zaprzestaniu korzystania z niej.

WYKORZYSTANIE TWOICH ZDJĘĆ NA INSTAGRAMIE

Jesteśmy zainteresowani Twoim zdjęciem na Instagramie i chcemy pokazać je światu. W tym celu Axent planuje wykorzystać zdjęcia zamieszczone przez Ciebie na Instagramie z hashtagami Axent, axentstationary i udostępnić je wszystkim naszym klientom.

Odpowiadając na wiadomości z konta axentbrand na Instagramie z hashtagiem #axentbrand, gwarantujesz co następuje:
• Masz ukończone 14 lat,
• Jesteś właścicielem wszelkich praw do swoich zdjęć,
• Posiadasz zgodę wszystkich osób przedstawionych na Twoich zdjęciach na przekazanie praw do wykorzystania ich wizerunków, a także uzyskałeś zgodę wszystkich właścicieli praw autorskich i autorów zdjęć;

• wykorzystanie Państwa zdjęć na Instagramie przez VIVAT TRADING nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku otrzymania przez Axent jakichkolwiek roszczeń i/lub pozwów ze strony osób trzecich, wyrażają Państwo zgodę na rozstrzygnięcie takich roszczeń/pozwów we własnym zakresie i na własny koszt bez angażowania Axent oraz zapoznali się Państwo i wyrażają zgodę na poniższe warunki:

Co się stanie, jeśli odpowiesz hashtagiem #AxentBeOriginal?

Przyznajesz nam prawa do publikowania Twoich zdjęć na Instagramie w ramach treści axentbrand, a dokładniej: przyznajesz Axent nieograniczone, niewyłączne, wieczyste prawo do wykorzystywania Twoich zdjęć, które są zamieszczane lub zostały już zamieszczone na Instagramie z hashtagiem axentbrand/Axent. Hashtag axentbrand/Axent to hashtag składający się z nazwy marki Axent, znaku towarowego lub nazwy produktu lub kampanii Axent.

Oznacza to, że odpowiadając na post na Instagramie innej marki z hashtagiem #AxentBeOriginal, użytkownik przyznaje Axent nieograniczone prawo do wykorzystania zdjęć z odpowiednim hashtagiem w treściach cyfrowych i nie cyfrowych. Obejmuje to na przykład wykorzystanie zdjęć na stronie internetowej Axent, newsletterze Axent, aplikacjach mobilnych Axent, postach w mediach społecznościowych Axent, komunikacji wewnętrznej Axent lub wykorzystanie ich jako części billboardów, plakatów, treści wideo, stron internetowych dealerów Axent, a także na miejscu i w kampaniach reklamowych. Jednocześnie Axent nie jest zobowiązane do wykorzystania Państwa zdjęcia.

Co zyskujesz?

Twoje zdjęcia zobaczą nie tylko osoby odwiedzające Twoją stronę na Instagramie, ale także fani Axent na całym świecie. Zyskasz szansę na zainspirowanie innych swoimi stylowymi pomysłami. Odpowiadając hashtagiem #AxentBeOriginal, Ty z kolei zwalniasz Axent z wszelkich zobowiązań do zapłaty za wykorzystanie Twoich zdjęć oraz wszelkiego rodzaju praw własności intelektualnej związanych z opisanym powyżej wykorzystaniem.

Co zrobić, jeśli zmienisz zdanie?

W każdej chwili możesz cofnąć przekazanie praw do Axent, usuwając hashtag Axent/axentbrand, samo zdjęcie lub po prostu wysyłając nam e-mail na adres axent.tm@gmail.com.

Dlaczego musisz dostarczyć Axent oświadczenia i gwarancje?

Ponieważ VIVAT TRADING  Sp. z o.o. (oficjalny dystrybutor marki Axent w Polsce) chce mieć pewność, że poprzez wykorzystanie Twoich zdjęć nie zostaną naruszone żadne prawa. Dlatego odpowiadając hashtagiem #axentbrand, oświadczasz i gwarantujesz, że (i) jesteś właścicielem wszystkich praw do swoich zdjęć, (ii) masz zgodę wszystkich osób przedstawionych na Twoich zdjęciach na przeniesienie praw oraz (iii) wykorzystanie Twoich zdjęć na Instagramie przez VIVAT TRADING  Sp. z o.o nie narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa. Ponadto użytkownik zwalnia, broni i zwalnia z odpowiedzialności Axent i każdą osobę działającą w imieniu Axent od wszelkich roszczeń, odszkodowań, zobowiązań, kosztów prawnych i wydatków związanych z wykorzystaniem zdjęć w sposób opisany powyżej.

Dlaczego istnieje ograniczenie odpowiedzialności?

Odpowiadając na posty na Instagramie z hashtagiem #AxentBeOriginal, chcemy zminimalizować ryzyko prawne dla Axent poprzez poniższe zastrzeżenie:

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (I) JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE KOSZTY, STRATY, SZKODY; LUB (ii) utratę zysków, lub (iii) utratę biznesu, umów, aktywów niematerialnych, możliwości biznesowych; LUB (IV) UTRATĄ PRZYCHODÓW, SPODZIEWANYCH ZYSKÓW; LUB (V) UTRATĄ LUB USZKODZENIEM DANYCH LUB INFORMACJI; LUB (VI) WSZELKIE SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z NARUSZENIA PRAW, UMÓW LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie, do których linki są udostępniane z naszej strony internetowej, ani za praktyki prywatności stosowane przez osoby trzecie w ich kampaniach reklamowych online. Umieszczenie linków na Stronie Internetowej nie oznacza poparcia dla danej strony internetowej przez nas. Autoryzowani Dealerzy Axent ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje własne strony internetowe oraz za wszelkie informacje zgromadzone na tych stronach. Jeśli Autoryzowany Dealer wykorzystuje stronę internetową Axent do zbierania informacji od Państwa, Axent może mieć dostęp do tych informacji i będzie je traktować zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

BEZPIECZEŃSTWO

Podejmujemy uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony Danych Osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą. Niestety, żadna transmisja danych przez Internet lub system przechowywania danych nie może być zagwarantowana jako w 100% bezpieczna. Jeżeli mają Państwo powód, aby sądzić, że Państwa interakcja z nami nie jest już bezpieczna (na przykład, jeżeli uważają Państwo, że bezpieczeństwo jakiegokolwiek kanału komunikacyjnego jest niewystarczające), prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie poprzez skontaktowanie się z nami w sposób opisany w poniższej sekcji Kontakt.

WYBÓR

Aby zrezygnować z otrzymywania ofert marketingowych i/lub promocyjnych od Axent, mogą Państwo wysłać do nas prośbę na adres podany w sekcji Kontakt poniżej. Będziemy starali się uwzględnić wszystkie prośby, jeśli tylko będzie to możliwe.

DOSTĘP DO

Jeśli chcieliby Państwo przejrzeć, poprawić lub usunąć wcześniej wprowadzone Dane Osobowe, mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób określony w poniższej sekcji Kontakt. W swojej prośbie prosimy o wyraźne określenie, jakie informacje chcieliby Państwo zmienić. Postaramy się odpowiedzieć w możliwie najkrótszym czasie.

RETENCJA

Będziemy przechowywać Państwa Dane Osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany przez prawo.

KORZYSTANIE Z WITRYNY PRZEZ DZIECI

Strona nie jest skierowana do osób poniżej czternastego (14) roku życia i prosimy, aby nie przekazywały one swoich Danych Osobowych za pośrednictwem Strony.

AKTUALIZACJA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę Prywatności. Proszę spojrzeć na  "Datę ostatniej aktualizacji" na górze tej strony, aby dowiedzieć się, kiedy ta Polityka Prywatności została ostatnio zmieniona. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności będą obowiązywać od momentu ich zamieszczenia na Stronie. Twoja interakcja z nami po zamieszczeniu tych zmian oznacza, że akceptujesz zmienione warunki Polityki Prywatności.

KONTAKT Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem (axent.tm@gmail.com). Ponieważ komunikacja za pomocą poczty elektronicznej nie zawsze jest bezpieczna, prosimy o niezamieszczanie w wysyłanych do nas e-mailach informacji wrażliwych.

AUTORYZOWANI DEALERZY

Postanowienia przedstawione poniżej dotyczą wyłącznie Autoryzowanych Dealerów Axent:
Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do Informacji Osobowych Autoryzowanych Dealerów Axent zebranych online lub offline. Informacje te będą gromadzone dodatkowo do wszelkich Danych Osobowych, które możemy otrzymać od Państwa jako klientów Axent, jak opisano powyżej.
Aby zostać Autoryzowanym Dealerem Axent, należy zawrzeć odrębną umowę z Axent. Jeśli zawarli Państwo umowę, możemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać Państwa Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz warunkami Państwa umowy. Możemy również zbierać, wykorzystywać i ujawniać Państwa Dane Osobowe, jeśli jest to konieczne do egzekwowania naszych zobowiązań wynikających z Umowy. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy niniejszą Polityką Prywatności a Umową, obowiązują postanowienia odpowiedniej Umowy. Od momentu, gdy staną się Państwo Autoryzowanym Dealerem Axent, możemy ujawnić Państwa Dane Osobowe:
• obecnym i potencjalnym klientom szukającym pomocy u Autoryzowanych Dealerów Axent
• jeśli jest to niezbędne do spełnienia wymogów prawnych, takich jak zobowiązania podatkowe i prowadzenie rejestrów.
Możemy również połączyć Informacje Nieosobowe, które my i nasi zewnętrzni dostawcy usług gromadzą na temat korzystania przez Państwa z Witryny (jak opisano powyżej) z Państwa unikalnym identyfikatorem użytkownika. Możemy wykorzystać połączone informacje do celów takich jak analiza sposobu korzystania z naszych stron, ocena i wprowadzanie ulepszeń do naszego modelu biznesowego oraz do innych wewnętrznych celów analitycznych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zaznaczając pole "Potwierdzam", ja (osoba udzielająca Zgody) jestem świadomy i niniejszym wyrażam zgodę na to, że VIVAT TRADING  Sp. z o.o ("Spółka") będzie gromadzić, przechowywać i przetwarzać moje dane osobowe w celu zarządzania działalnością gospodarczą, rozwiązywania kwestii zgodności z prawem i płacenia podatków. Dane o mnie, w szczególności, będą obejmować: pełne imię i nazwisko, płeć, dane paszportowe, adres rejestracji i rzeczywiste miejsce zamieszkania, numer telefonu i wszelkie inne dane osobowe, które zostały/będą przekazane lub w inny sposób przekazane przeze mnie i/lub otrzymane przez Spółkę i/lub RIA od osób trzecich (zwane dalej Danymi).

Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zapoznać się z przetwarzanymi moimi Danymi i zażądać niezbędnych poprawek, a także wycofać zgodę na przetwarzanie Danych przez Spółkę i/lub API poprzez wysłanie pisemnego powiadomienia na adres: ul. Sowińskiego 17 05-870, Błonie, Polska.
Jestem świadomy, że umotywowane żądania zmiany lub zniszczenia Danych muszą być przesłane na piśmie na następujący adres: 1ul. Sowińskiego 17 05-870, Błonie, Polska. Wyrażam bezwarunkową zgodę na to, aby Spółka i API miały prawo przekazywać moje Dane zagranicznym podmiotom stosunków danych osobowych (transfer transgraniczny), w szczególności do któregokolwiek z ich podmiotów powiązanych. Zgadzam się, że Spółka i API oraz wszelkie ich podmioty powiązane, w tym zlokalizowane za granicą, mogą przekazywać zebrane Dane stronom trzecim, które pomagają Spółce i/lub API oraz jej podmiotom powiązanym w zarządzaniu ich działalnością gospodarczą i które będą miały zobowiązania umowne do zachowania poufności Danych, w tym między innymi: dostawcom usług itp. Takie strony trzecie i podmioty stowarzyszone mogą znajdować się w UE, jak również w każdym innym kraju.

Potwierdzam, rozumiem i zgadzam się na poniższe:
1) zostałem należycie poinformowany o umieszczeniu moich Danych w bazie danych osobowych Spółki, celu pozyskiwania i przetwarzania moich danych osobowych oraz ich przekazywania osobom trzecim. Moja zgoda nie wymaga odrębnego powiadomienia;
2) Zapoznałem się z Zawiadomieniem o administratorze danych osobowych, składzie, treści i celu zbierania danych osobowych, osobach, którym przekazywane są dane osobowe oraz prawach osoby, której dane dotyczą;
3) Wyrażam zgodę na zmianę dotyczących mnie Danych i/lub ich zniszczenie po upływie okresu wskazanego poniżej bez dodatkowego powiadomienia o takiej zmianie/zniszczeniu;
4) Przetwarzanie (w tym wykorzystywanie) Danych o mnie może odbywać się w państwach, w których przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Polsce;
5) Zapoznałem się z Polityką Prywatności Spółki, która jest dostępna pod adresem https://axent.com.pl, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat procedur Spółki dotyczących zapewnienia poufności i ochrony Danych.

Niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest ważna przez 3 (trzy) lata od daty jej udzielenia. Po upływie wspomnianego okresu zgodę uważa się za automatycznie odnowioną na każde kolejne trzy lata w przypadku braku powiadomienia o jej wycofaniu. Ponieważ obecnie nie wiadomo, kiedy ARI będzie musiało przetwarzać Dane zgodnie z warunkami zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodnie z art. 212 Kodeksu cywilnego, przedmiotowa zgoda zostaje udzielona ARI z klauzulą odraczającą. Niniejszym rozumiem i zgadzam się, że ARI będzie przetwarzać moje Dane zgodnie z warunkami niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych dopiero po przesłaniu mi zawiadomienia przewidzianego w art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych lub innego zawiadomienia wymaganego przez prawo polskie w dniu przesłania takiego zawiadomienia do ARI lub zawiadomienia ARI w dowolnej formie, chyba że prawo polskie przewiduje określone wymagania dla takiego zawiadomienia w momencie przesyłania zawiadomienia.

ZGŁOSZENIE WŁAŚCICIELA DANYCH OSOBOWYCH, SKŁAD, TREŚĆ I CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH, OSOBY, KTÓRYM PRZEKAZYWANE SĄ DANE OSOBOWE, PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

VIVAT TRADING  Sp. z o.o. (siedziba: ul. Sowińskiego 17 05-870, Błonie, Polska), zwana dalej "Spółką", zgodnie z wymogami polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (zwanej dalej również "Ustawą"), w związku ze zbieraniem danych osobowych, informuje Panią/Pana, jako osobę, której dane osobowe dotyczą, o:
1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostały zgromadzone w bazie danych osobowych, której właścicielem jest Spółka.
2. Zebrane o Pani/Panu dane osobowe obejmują w szczególności: imię i nazwisko, płeć, dane paszportowe, adres zameldowania i faktycznego miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz wszelkie inne dane osobowe, które zostały/będą przekazane lub w inny sposób przekazane przez Panią/Pana i/lub otrzymane przez Spółkę od osób trzecich.
3. Zebrane o Pani/Panu dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu określonym w takiej zgodzie, a mianowicie: zarządzania działalnością gospodarczą, rozstrzygania kwestii zgodności z prawem oraz płatności podatków.
4. Spółka i każdy z jej podmiotów powiązanych, w tym podmioty znajdujące się za granicą, mogą przekazywać zebrane o Państwu dane osobowe osobom trzecim, które pomagają Spółce i jej podmiotom powiązanym w zarządzaniu działalnością gospodarczą i które będą miały zobowiązania umowne do zachowania poufności takich danych, w szczególności, ale nie wyłącznie: dostawcy usług itp. Tacy odbiorcy danych stron trzecich mogą znajdować się w UE.

Osoba, której dane dotyczą, zgodnie z polską ustawą o ochronie danych osobowych, ma prawo do:

1) uzyskania informacji o źródłach pozyskania, lokalizacji swoich danych osobowych, celu ich przetwarzania, lokalizacji lub miejscu zamieszkania (pobytu) właściciela lub administratora danych osobowych lub wydania odpowiedniego polecenia uzyskania tych informacji osobom przez niego upoważnionym, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa;

2) otrzymania informacji o warunkach udostępniania danych osobowych, w tym informacji o osobach trzecich, którym przekazywane są jego dane osobowe;

3) do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;

4) otrzymania odpowiedzi, czy jego dane osobowe są przetwarzane nie później niż w terminie trzydziestu dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, oraz otrzymania treści tych danych osobowych;

5) wniesienia do administratora danych osobowych umotywowanego żądania ze sprzeciwem wobec przetwarzania jego danych osobowych;

6) wniesienia umotywowanego żądania zmiany lub zniszczenia swoich danych osobowych przez każdego właściciela i administratora danych osobowych, jeżeli dane te są przetwarzane niezgodnie z prawem lub są nierzetelne;

7) ochrony swoich danych osobowych przed ich bezprawnym przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem wskutek celowego zatajenia, nieudostępnienia lub nieterminowego udostępnienia, a także ochrony przed udostępnieniem informacji nieprawdziwych lub dyskredytujących honor, godność i reputację biznesową osoby fizycznej;

8) wnoszenia skarg na przetwarzanie swoich danych osobowych do Autoryzowanego Organu Ochrony Praw Człowieka lub do sądu;

9) ubiegać się o środki prawne w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;

10) wniesienia zastrzeżeń dotyczących ograniczenia prawa do przetwarzania swoich danych osobowych przy wyrażaniu zgody;

11) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

12) do poznania mechanizmu automatycznego przetwarzania danych osobowych;

13) do ochrony przed zautomatyzowaną decyzją, która wywołuje wobec niego skutki prawne.